Kool noolTartu Waldorf Teater

Trükitav versioon

Mis on Tartu Waldorf Teater?

Tartu Waldorf Teatri nime alla on koondunud lavastused, mis sünnivad Tartu Waldorfgümnaasiumi (TWG) huvikooli teatriringides või draamatundides. Hetkel tegutsevad koolis draamaõpetajatena Külli Aavakivi (Ehastu), Kadi Haamer ja Charlyz Vihmapisar Zobel.


Draamatunnid TWGs

Kui rääkida huvitegevusest TWGs, ei saa kuidagi mööda minna õppekavapõhisest draamaõppest. Just siin kohtuvad paljud õpilased esmakordeselt draamavõtete ja lavaga. Just siit saab alguse nii mõnegi lapse sügavam huvi teatri vastu. Just siit sai alguse gümnaasiumi näitering - pärast kordaläinud Shakespeare`i kursust ja etendusi, ei jätnud üks noormees Külli Ehastut enne rahule, kui ka tunniväliselt väikse rühmaga kokku saadi, et teatrit edasi teha. Ja just selline, kogu klassiga koos tegutsemine, on pedgoogilisest vaatepunktist palju olulisem kui teatritegemine huvitegevusena. Näiteringi jõuavad valdavalt need, kes seda väga tahavad. Draamatundides jõuab õpetaja nendeni, kes seda väga vajavad.

Draamal on waldorfkoolide õppekavas väga oluline koht. Draamavõtted elavdavad nii keeleõpetust kui ajalugu kui mis iganes tundi või õpetust. Nii saabki kooli kuupidudel ja muudel kogunemistel nautida lühemaid või pikemaid lavastatud tekste: valmid, luuletused, Antiik-Kreeka lood, Vanema Edda lood, Kalevipoja lood, Rooma jumalate lood, võõrkeelsed lühilavastused, iga-aastane jõulumäng jpm.

8. klassis on draamal juba õppekavas kindel koht - iganädalane draamatund ning kevadel üks hommikune epohh, mille lõppedes tuuakse välja täispikk lavastus. Draamatundides tegeletakse erinevate draamamängude ja -harjutustega, eesmärgiks julgustada noort oma mõtteid avaldama, arutlema, end selgelt väljendama, koos rühmaga looma jmp. Klassilavastuses saavad kõik need omandatud ja/või avanenud oskused/omadused nähtavaks. Lisaks on ühe täispika lavastuse valmimine tõsine tahte ning koostöö harjutus. Igaühest sõltub palju, et ühine eesmärk - anda endile ja publikule elamust pakkuvad etendused - saaks täidetud. 

11. klassil on õppekavas kaks kursus draamaõpetust, keskendudes W. Shakespeare`i loomingule. Kahe kursuse jooksul tutvutakse põgusalt teatri ajalooga, Shakespeare`i elu ja loominguga. Põhjalikumalt süvenatakse ühte tema näidenditest, tuues see pea täismahus lavale. 11. klassi draamakursusi on TWGs andnud Tanel Jonas ja Marko Mäesaar, alates 2014. aastast on juhendajaks Külli Aavakivi.

Näiteringid TWGs

Huvitegevusena jõudis teatritegevus Tartu Waldorfgümnaasiumisse 2010. aasta sügisel, mil toonased TWG lapsevanemad Stella ja Toivo Sõmer võtsid enda kanda erinevate huviringide tegevuse, sh ka näiteringide, käimalükkamise. Esimesel aastal sai õpetajaks Marko Mäesaar.

Alates 2011. aasta sügisest on Tartu Waldorf Teatri eestvedajaks kooli muusika- ja draamaõpetaja Külli Aavakivi. Nooremaod õpilasi on juhendanud Tuuli Maarja Põldma, Marin Mägi-Efert, Kadi Haamer ja Charlyz VihmaPisar Zobel.

Tartu Waldorf Teatri lavastused

2022/2023

"Scapini kelmised" (Moliere)
8.A klass, lavastaja Charlyz VihmaPisar Zobel

"Ilgus ja ilu, mäng ja elu" (K. Aavakivi dramatiseering W. Shakespeare loomingu põhjal)
11. klass, lavastaja Külli Aavakivi

"Muinasjutt põhja konnast ja printsessist" (Tiit Palu dramatiseering Fr.R.Kreutzwaldi ainetel)
9.A klass, lavastaja Kadi Haamer

2021/2022

"Momo" (M. Ende, drmatiseering Priit Põldma, Külli Aavakivi)
8.B klass, lavastaja Külli Aavakivi

"Kukk" (J. Puusepp)
Gümnaasiumi näitering, lavastaja Külli Aavakivi

"The Ghosts at the Castle" (Peter Morris, Beat Brodbeck)
5.-6. kl trupp, lavastajad Kaia Oper, Külli Aavakivi, Kristi Moppel
* Tartu Kooliteatrite Festivali 2022 laureaat

"Lissaboni!" (M. Mägi-Efert)
9.A klass, lavastaja Marin Mägi-Efert

"Romeo ja Julia" (W. Shakespeare)
11. klass, lavastaja Külli Aavakivi

"Liisa maailm" (Marin Mägi-Efert)
9.B klass, lavastaja Marin Mägi-Efert

2020/2021

"Teistmoodi" (A. Drewe/G. Stiles)
9. klass, lavastaja Külli Aavakivi

"Talvemuinasjutt" (W. Shakespeare)
11. klass, lavastaja Külli Aavakivi

2019/2020

"Cymbeline" (W. Shakespeare)
11. klass, lavastaja K. Ehastu

2018/2019

"Timm Thaler" (J. Krüss, dramitiseering Urmas Lennuk, K. Ehastu)
8. klass, lavastaja K. Ehastu

"Mis teed?" (K. Ehastu)
Gümnaasiumitrupp, lavastaja K. Ehastu
* Gümnaasiumi kooliteatrite riigifestivali 2019 laureaat

"Kandlane" (K. Ehastu)
7.-9. kl. trupp, lavastaja K. Ehastu
* Põhikooli kooliteatrite riigifestivali 2019 laureaat

"Hamlet" (W. Shakespeare)
11. klass, lavastaja K. Ehastu

2017/2018

"Draakon" (J. Švarts)
8. klass, lavastaja K. Ehastu

"Üks väike tuba" (K. Ehastu)
Gümnaasiumirühm, lavastaja K. Ehastu
* EV100 kingitus * Gümnaasiumi kooliteatrite riigifestivali 2018 Grande Prix

"Kolm õde" (M. J. Eiseni muinasjutt)
6.-8. kl trupp, lavastaja K. Ehastu

"Kuidas mees ussikoopast õnne leidis" (J. Parijõgi)
4.-5. kl trupp, lavastaja K. Ehastu

"Torm" (W. Shakespeare)
11. klass, lavastaja K. Ehastu

2016/2017

"Tavaline ime" (J. Švarts)
8. klass, lavastaja K. Ehastu

"Pildid näituselt" (K. Ehastu)
Gümnaasiumitrupp, lavastaja K. Ehastu
* Gümnaasiumi kooliteatrite riigifestivali 2017 Grande Prix

"Koletis" (W. Goldingi "Kärbeste jumala" ainetel)
7.-9. kl trupp, lavastaja K. Ehastu

"Vot see on alles lugu" (Iiri muinasjutt)
5.-6. kl trupp, lavastaja Tuuli-Maarja Põldma (TWG 12. klass)

"Kaks veroonlast" (W. Shakespeare)
11. klass, lavastaja K. Ehastu

2015/2016

"Libahunt" (A. Kitzberg)
8. klass, lavastaja Ivo Kajak (8. kl. klassiõpetaja)

"Ülikond" (M. Heinsaar)
Gümnaasiumitrupp, lavastaja K. Ehastu
* Gümnaasiumi kooliteatrite riigifestivali 2016 Grande Prix

"Ilus elu" (K. Ehastu)
7.-9. kl trupp, lavastaja K. Ehastu 
* Põhikooli kooliteatrite riigifestivali 2016 laureaat

"Härra K. esimene kohtamine" (K. Ehastu)
3.-6. kl trupp, lavastaja K. Ehastu

"Suveöö unenägu" (W. Shakespeare)
11. klass, lavastaja K. Ehastu

2014/2015

"Oliver Twist" (Ch. Dickens)
8. klass, lavastaja K. Ehastu

"Mees, naine ja kala" (A. Puškini muinasjutu "Kuldkala" ainetele)
Gümnaasiumitrupp, lavastaja K. Ehastu

"Emad, ärg unustage unelaulu!" (õudusjuttude kogumiku "Tüdruk veiniplekiga kleidis" ainetel)
6.-7. kl trupp, lavastaja K. Ehastu

"Kuidas kasutada raamatut?" (K. Ehastu)
3.-5. kl trupp, lavastaja K. Ehastu
* Algklasside kooliteatrite riigifestivali 2015 laureaat

"Palju kära ei millestki" (W. Shakespeare)
11. klass, lavastaja K. Ehastu

2013/2014

"Kroonu onu" (J. Kunder)
8. klass, lavastaja K. Ehastu

Pantomiimlavastus "Tuhkatriinu" (Ch. Perrault)
7. kl trupp, ühistöö
* Põhikooli kooliteatrite riigifestivali 2015 laureaat

"Hea keiser ja kuri keiser" (Hiina muinasjutt)
4.-6. kl trupp, ühistöö

"Kaheteistkümnes öö" (W. Shakespeare)
11. klass, lavastaja K. Ehastu

2012/2013

"Kuhu Kati Karu sai?" (Tarvi Liivak, 8. kl, K. Ehastu)
8. klass, lavastaja K. Ehastu

Katkend näidendist "Macbeth" (W. Shakespeare)
11. klass, lavastaja Marko Mäesaar

"Neli perepilti jõuludest" (K. Ehastu)
3.-6. kl trupp, lavastaja K. Ehastu

2011/2012

"David Dickens" (Doris Pruuli, 8. klass)
8. klass. lavastaja K. Ehastu

"Väikesed pakikesed" (O. Luts)
5. kl trupp, lavastaja K. Ehastu

"Vaeslaps ja talutütred" (Eesti rahvajutt)
2.-5. kl trupp, lavastaja K. Ehastu

"Suveöö unenägu" (W. Shakespeare)
11. klass, lavastaja M. Mäesaar

2010/2011

"Väike igav linn" (K. Ehastu)
8. klass, lavastaja K. Ehastu

"Tõrksa taltsustus" (W. Shakespeare)
11. klass, lavastaja M. Mäesaar

 


/>