Kooli astujale noolVastuvõtukord I klassi astujale

Trükitav versioon

 

Vastuvõtmise kord 1. klassi astujale


1) Vanematel on soovitav enne lapse kooliminekut tutvuda lähemalt waldorfpedagoogika põhimõtetega.

Seda saab teha Tartu Waldorfpedagoogika Seminari kursustel ning Tartu Waldorfgümnaasiumi lastevanemate kooli loengutel ja avatud uste päevadel. Loengutes käsitletakse lapse kooliküpsust, waldorfpedagoogika põhimõtteid, töökorraldust ning õppekava.

Infot koolituste ja loengute kohta saab kooli kodulehelt www.waldorfkool.info, Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse kodulehelt www.waldorf-ühendus.ee, kooli büroost ning meediast. Kooli büroost on võimalik osta ning tellida ka waldorfpedagoogika alast kirjandust.

Kindlasti tasuks lugeda Eesti waldorfkoolide õpetajate ja lapsevanemate koostöös valminud "Lapsevanema käsiraamatut".


2) Esimesse klassi astumiseks tuleb lapsevanematel oma laps eelnevalt registreerida kodulehel oleva registreerimisvormi kaudu.

 

3) Laste vastuvõtt

Vastuvõtutunnid lastele toimuvad rühmatundidena. Samal ajal osalevad vanemad vestlusringis. Vastuvõtutunnile järgneval nädalal korraldame eraldi vestluse iga lapse vanematega, vestluse aeg lepitakse kokku vastuvõtupäeval.

Kooli võetakse vastu lapsed, kes hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks on saanud 7-aastaseks. Lõpliku otsuse langetamisel lähtutakse klassi kui terviku kujundamisest.

Kui soovijaid on rohkem kui klassis kohti (1. klassi maksimaalne suurus on 24 õpilast), siis võetakse esmalt vastu Tartu Waldorfgümnaasiumis õppivate laste õed-vennad ja waldorflasteaedade lapsed. Järgnevad vabad kohad täituvad avalduste laekumise järjekorras.

Tagasiside lapse vastuvõtmise kohta saadetakse vanematele e-kirjaga.

 

4) Esitamiseks vajalikud dokumendid:

  • ankeet (saadetakse lapsevanemale meili teel enne vastuvõtutundi),

  • iseloomustus või koolivalmiduse kaart (väljastab lasteaed, kus laps käib).


5) Kui laps on kooli vastu võetud, sõlmib lapsevanem või hooldaja Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsiga koolilepingu ARNO-s.