Selts noolKoolitused, loengud nool18.02 Vanemate Kool Põlvas. Viies tund

Trükitav versioon

Kolmapäeval, 18.02 kell 18.00 - 20.30 jätkub Vanemate Kool Johannese Koolis Rosmal (Põlvamaa, Rosma küla)

MTÜ Rosma Haridusselts alustas Johannese Koolis Rosmal sügisel lapsevanemate soovil Vanemate Kooliga. Kord kuus kolmapäeva õhtuti toimuvad loengud ja praktilised tegevused. Praeguseks on toimunud neli koolitundi. Selle aasta 28.jaanuaril oli 42 osalejat.

Vanemate Koolis ei käi ainult meie kooli ja lasteaia lapsevanemad. Üle poolte osalejate on noored inimesed, kes tunnevad huvi waldorfpedagoogika ja kasvatusküsimuste vastu.

Aktiivsed tulevikumõtetega noored pered soovivad kolida linnast maale. Nad otsivad elukohta, kus saaks ka lapsi inimväärselt koolitada. Praegugi teame mitut peret, kes Põlvamaale kodu leida soovivad. Vanemate Koolis osalejaid on lisaks Põlvale Tartust, Paidest, Võrust, Võrumaalt, Räpinast ja Viljandist.

Tahe, keeleõpetus, kõne, kujundusjõud, väärtuskasvatus, matkimine - neil teemadel oleme väga kiiresti ja kontsentreeritult peatunud. Edaspidi süveneme juba pisut tuttavaks saanud teemadesse. Töö jätkub paralleelklassides, st väiksemates gruppides, et osalejad saaksid oma arvamust avaldada, küsimusi esitada. Praktiline tegevus ja liikumine käib terve õppimisviisi juurde ning sellest me ei loobu ühelgi korral. Klassi valimine ja reibas meeleolu rangelt vabatahtlik.

V TUND: TAHE - LIIKUMAPANEV JÕUD


18.00 ühismängud

18.30 - 19.15 klassid A, B, C

vahetund

19.25 - 20.10 klassid A, B, C

kokkuvõte


A - Maailma ja inimese tunnetamine, kõne ja mõtlemise areng läbi liikumise eelkoolieas. R.Steineri meeleõpetus. Heli Kudu

B - Külli Volmer

C - Voolimine saviga. Ivi Gauk ,Tiina Johanson


Tasumine annetuse korras.

Järgmised tunnid 13.märts, 11,aprill, 15.mai 2009

Vaata ka www.rosma.edu.ee

Tere tulemast koolipinki ja võta sõber kaasa!


Korraldajad Heli Kudu 5224639

Külli Volmer 53022793

 
Teised koolitused, loengud: