Kool noolÕppemaks

Trükitav versioon

Õppemaks 


TWG õppemaks 2023/2024. õppeaastal on 
1308 eurot aastas. Õppemaksu tasutakse ettemaksuna igakuiselt septembrist 2023 - augustini 2024 seltsi esitatud arve alusel. Õppemaksu osamakse ühes kuus on 109 eurot. Kokku tasutakse 12 osamakset. 

Tulumaksuseaduse kohaselt makstakse lapsevanemale õppemaksuks tasutud summalt tulumaks tagasi (v a juhul, kui õppemaksu on tasunud ettevõte).

 

Õppemaksusoodustuse taotlemine


13.08.2018 kinnitatud TWG õppemaksu soodustuse taotlemise kord ja avalduse blanketid - vt Dokumendid

Oluline muudatus uuest õppeaastast on, et õppemaksusoodustuse taotlus tuleb esitada 1. septembriks.  Muudatus on vajalik, et soodustus kajastuks juba septembrikuu õppemaksu arvetel. Seoses sellega nihkub septembri õppemaksuarvete väljastamine kuu algusest kuu keskele.