Kool noolTutvustus noolLugemist noolKirjandust

Trükitav versioon

 • Keller, G. "Südamega koolis", 2011

 • Carlgren, F. "Vabaduskasvatus", Eesti Õppekirjanduse keskus 1992
 • Steiner, R. "Lapsekasvatus vaimuteaduse seisukohast", Tln 2000
 • Steiner, R. "Üldine inimõpetus kui pedagoogika alus", Ga 293 EVWÜ 2003
 • Steiner, R. "Inimolevuse mõistmisest lähtuv kasvatuse kunst", GA 311 EVWÜ
 • Steiner, R. "Kasvatuskunst. Metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid" GA 294 Tln 1994
 • Steiner, R. "Seminarikõnelused ja õppeplaaniloengud", GA 295 EVWÜ 1999
 • Steiner, R. "Pedagoogilis-didaktilise kunsti uuendamine vaimuteaduse kaudu", GA 301 EVWÜ 2000
 • Fränkl-Lundborg, O. "Mis on antroposoofia?", EAS kirjastusgrupp, Tln 1992
 • Glöckler, M., Goebel, W. "Laps. Meditsiinilis-pedagoogiline nõuandja", Premark, EVWÜ 2002
 • Kranich, E.-M. "Vabad Waldorfkoolid", Tln 1991
 • Lievegoed, B. "Lapse arengufaasid", EAS kirjastusgrupp
 • Lindenberg, Ch. "Waldorfkoolid; hirmuta õppida, eneseteadlikult tegutseda", Tln 1993
 • Richter, T. "Vaba Waldorfkooli ülesanne ja õpetuseesmärgid", EVWÜ 1998
 • Heydebrand, C. "Vaba Waldorfkooli õppeplaanist", EVWÜ 1998
 • Stockmeyer, E.K.A. "Rudolf Steineri juhised waldorfõpetuse kohta", EVWÜ 1998
 • Wilkinson, R. "Steinerpedagoogika vaimne aluspõhi", Tln 2006
 • Eisen, F. "Koolile pühendatud elu. Johannes Käis 1885-1950", Tln Valgus 1985
 • Käis, J. "Kooliraamat", Tartu Ilmamaa 1996
 • Ahmavaara, U. , Peltonen, E., Virkkunen, K. "Steiner- kooli põhijooned" EAS 1990
 • Patzlaff, R. "Tardunud pilk. Televisiooni füsioloogilised mõjud ja lapse areng." 2003
 • Streit, J. "Muinasjutt lapse elus" EAS Tln 1992
 • Virkkunen, K. "Muinasjutud ja muinasjutupildid" Tln 1992
 • Lievegoed, B. "Ravipedagoogiline vaatlus" Librarius Tln 1997
 • "Waldorfpedagoogika" Näituse kataloog UNESCO Rahvusvahelise Hariduskonverentsi 44. istungjärguks, 1995
 • Steiner, R. „Hingekalender", Premark, 2007
 • Steiner, R. „Sissejuhatus antroposoofiasse", Kirjastuskooperatiiv „KRK", 1992
 • Hofrichter, H. „Waldorf. Nime lugu", Pädagogische Foschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart
 • „Meie kooli lugu. TWG eile ja täna", Tartu Waldorfgümnaasium, 2005
 • Goethe, W., Steiner, R. „Muinasjutt. Goethe vaimulaad. Goethe salajane ilmutus", Premark, 2006
 • Steiner, R. „Enesetunnetuse tee. Vaimuilma lävi", Premark, 2006
 • Steiner, R. „Vabaduse filosoofia. Nüüdisaegse maailmavaate põhijooned", Premark, 2007