Selts noolKoolitused, loengud noolTartu lapsevanemate kooli kava kevadel 2012

Trükitav versioon

 

TARTU LAPSEVANEMATE KOOL

 kevad 2012

 

Kooli on oodatud iga lapsevanem ja huviline, kellel on küsimusi lapsevanemaks olemise, lapse arengu ja selle toetamise kohta.

 

Aeg

Loengu teema

Loengu sisu

Läbiviija(d)

Toimumiskoht

05. veebruar (pühapäev)

kell 11-13.00

Lapse areng waldorfkooli õppekava peeglis.

Loeng uutele Tartu Waldorfgümnaasiumi esimese klassi lapsevanematele, millega paralleelselt toimuvad tegevused lastele.

Kadi Jürimäe (klassiõpetaja)

TWG* (Ploomi tn 1, sissepääs Kirsi tänava poolt)

19. veebruar (pühapäev)

kell 11-13.00

Mida ja mil moel waldorfkoolis õpetatakse?

Loeng uutele Tartu Waldorfgümnaasiumi esimese klassi lapsevanematele, millega paralleelselt toimuvad tegevused lastele. Tutvutakse ka koolimajaga.

Meelis Sügis (lapsevanem ja klassiõpetaja)

TWG (Ploomi tn 1, sissepääs Kirsi tänava poolt)

04. märts (pühapäev) kell 11-13.00

Tavad ja rütm waldorfkooli tunnis, päevas ja aastas.

Loeng uutele Tartu Waldorfgümnaasiumi esimese klassi lapsevanematele, millega paralleelselt toimuvad tegevused lastele.

Ivo Kajak (klassiõpetaja)

TWG (Ploomi tn 1, sissepääs Kirsi tänava poolt)

10. märts (laupäev)

kell 11.00-14.30

Lapsevanem enesearengu teel: Majanduslikud protsessid

Juta Linde tutvustab teemat, kuidas suhted mõjutavad majanduslikku olukorda. Edasised arutelu teemad kujunevad küsimuste põhjal.

Juta Linde (vanaema, psühhoterapeut)

MM (Teguri 35A)

18. märts (pühapäev) kell 11-13.00

Kas minu laps on kooliküps?

Loeng uutele Tartu Waldorfgümnaasiumi esimese klassi lapsevanematele, millega paralleelselt toimuvad tegevused lastele.

Anne Silbaum (lapsevanem, kooliarst)

TWG (Ploomi tn 1, sissepääs Kirsi tänava poolt)

12. aprill (neljapäev)

kell 8.15-12.00

Avatud uste päev Tartu Waldorfgümnaasiumis (1. – 12. klassis)

Tartu Waldorfgümnaasium kutsub tulevasi õpilasi ja lapsevanemaid tutvuma waldorfkooli tundidega. Külastada saab põhitundi ja sellele järgnevat kahte ainetundi, millele järgneb vestlusring.

Erinevad TWG õpetajad

TWG (Ploomi tn 1, sissepääs Kirsi tänava poolt)

14. aprill (laupäev)

kell 11.00-14.30

Kus on õpiraskuste juured?

Mis on õpiraskused? Kuidas õpiraskust ära tunda? Millised on vanema võimalused lapse arengu toetamisel?

Tõnu Jürjen (lapsevanem, psühholoog)

MM (Teguri 35A)

22. aprill (pühapäev)

kell 11-13.00

Vestlusring: lapsevanemate roll waldorfkoolis

Vestlusring uutele Tartu Waldorfgümnaasiumi esimese klassi lapsevanematele, millega paralleelselt toimuvad tegevused lastele.

Ülle Pechter, Marina Koho, Monika Karmin, Katri Tammekand jt TWG lapsevanemad

TWG (Ploomi tn 1, sissepääs Kirsi tänava poolt)

25. aprill (kolmapäev) kell 18-20.00

Loeng „Kaasaaegne noor ja waldorfkooli õppekava“

Loeng räägib waldorfkooli võimalustest toetada noore inimese arengut, kes asub õppima waldorfkooli gümnaasiumi osasse.

Meelis Sügis

(lapsevanem, klassiõpetaja)

TWG (Ploomi tn 1, sissepääs Kirsi tänava poolt)

28. aprill (laupäev)

kell 11.00-14.30

Esmaabi

Esmaabist räägib ja küsimustele vastab antroposoofiline lastearst Anne Silbaum

Anne Silbaum

(lapsevanem, kooliarst)

MM (Teguri 35A)

*TWG – Tartu Waldorfgümnaasium **MM – Meie Mängurühm

 

 

LOENGUTEST OSAVÕTU INFO:

 

Palume Tartu Lapsevanemate Kooli loengutest osavõtusoovist teada anda e-mailile: või telefonidel 7 367 168 ja 53 43 44 41.

 

Tartu Waldorgümnaasiumi esimesse klassi astumiseks palume lapsevanemal täita lapse kohta avaldus hiljemalt aprilli lõpuks.

Uue esimese klassi õpetaja on Rena Tõnnov-Lakeman.

 

Tartu Waldorfgümnaasiumi uude kümnendasse klassi sisseastumiskatsed toimuvad:

19. märtsil 2012. a kell 10.00, 20. märtsil 2012. a kell 10.00, 18. aprillil 2012. a kell 15.00 ja 21. aprillil 2012. a kell 10.00.

Uue kümnenda klassi õpetaja on Külli Ehastu.
Teised koolitused, loengud: