Selts noolKoolitused, loengud noolKoosmusitseerimise kergus ja rõõm

Trükitav versioon

Koos musitseerimise kergus ja rõõm – rütmid ja pillimäng
muusikatundides

Tellimisel sydamegakool[ät]gmail.com


Koht: Tartu Waldorfgümnaasiumi saalis (Tartu, Ploomi 1)
Koolituse maht: 8 ak/h
Sihtgrupp: kooli- ja lasteaia (muusika)õpetajad, ringijuhid, muusikahuvilised
NB! Ühegi pilli valdamine pole eelduseks

Tutvustus:

Waldorfkooli muusikatundides on „elaval“ muusikal alati kindel koht – olgu selleks siis helitaust muinasjutule, muusika näidendile või klassiorkester. Lähtutakse põhimõttest, et kõik lapsed on võimelised looma muusikat ning saama sellest elamust - tuleb vaid igale lapsele sobiv pill leida.

Sisu:

 

  • harjutused, mängud ja muusikapalad 1.-9. klassile
  • rütmiringid, rütmimängud
  • meloodiaimprovisatsioonid
  • muusikalised muinasjutud
  • klassiorkestrid


Koolitajad: Karin Raamat ja Külli Ehastu

Karin Raamat on Tartu Waldorfgümnaasiumi muusikaõpetaja alates 1992. aastast ja Tartu lasteaed Ploomike muusikaõpetaja alates 1999. aastast. Ta on tutvustanud waldorfkooli muusikaõpetuse aluseid Tallinna Ülikooli juures muusikaõpetajate täiendkoolitustel. Muusikaõpetajana jutustab ta eelkooliealistele ja algklassi õpilastele muusikalisi muinasjutte, kasutades selleks erinevaid pille ja rütmilisi elemente. Lisaks koolikooridele juhatab Karin Raamat Tartu meeskoori Akadeemiline Emajõgi.

Külli Ehastu on Tartu Waldorfgümnaasiumi muusika- ja draamaõpetaja alates 1996. aastast. Oma klassidele on ta arran¸eerinud mitmeid muusikapalu, et maksimaalselt ära kasutada just selles klassis peituvat potentsiaali. 2012. aasta kevadel esines üks selline klassiorkester avaliku kontserdiga Tartu Teatri Kodus.


Lisainfo ja tellimine:

tel: 50 15 141
e-mail: sydamegakool[ät]gmail.com

 

Koolituse väljatöötamist rahastas Kodanikuühenduste Sihtkapital (KÜSK)
Teised koolitused, loengud: