Selts noolKoolitused, loengud noolRikastavad rütmimängud

Trükitav versioon

Rikastavad rütmimängud – rütmielemendid tundide elavdamiseks


Tellimisel sydamegakool[ät]gmail.comKoht: Tartu Waldorfgümnaasiumi saalis (Tartu, Ploomi 1)
Koolituse maht: 4 ak/h
Sihtgrupp: kooli- ja lasteaiaõpetajad, ringijuhid, huvilised

Tutvustus:

Koolituse eesmärk on tutvustada rütmiharjutuste rakendusvõimalusi erinevates tundides, tutvustada erinevate harjutuste ja mängude olulisust ning eesmärke, toetudes waldorfpedagoogika põhimõtetele. Koolitus pakub võimalust jagada ja saada kogemusi läbi praktilise tegevuse.

Sisu:

  • keskendumis- ja tähelepanuharjutused, mängud
  • kuulamis-ja koostööoskust arendavad harjutused, mängud
  • laulumängud
  • improvisatsioonid


Koolitajad: Karin Raamat ja Külli Ehastu

Karin Raamat on Tartu Waldorfgümnaasiumi muusikaõpetaja alates 1992. aastast ja Tartu lasteaed Ploomike muusikaõpetaja alates 1999. aastast. Ta on tutvustanud waldorfkooli muusikaõpetuse aluseid Tallinna Ülikooli juures muusikaõpetajate täiendkoolitustel. Muusikaõpetajana jutustab ta eelkooliealistele ja algklassi õpilastele muusikalisi muinasjutte, kasutades selleks erinevaid pille ja rütmilisi elemente. Lisaks koolikooridele juhatab Karin Raamat Tartu meeskoori Akadeemiline Emajõgi.

Külli Ehastu on Tartu Waldorfgümnaasiumi muusika- ja draamaõpetaja alates 1996. aastast. Nii draama- kui muusikatundides kasutab ta palju rütmielementidega harjutusi. Mitmed tema juhendatud klassid ja ansamblid on osalenud rütmika-konkursil „Rütm minus ja minu ümber“ Kehras ning Alo Mattiiseni nimelisel vokaalansamblite konkursil Jõgeval.


Lisainfo ja tellimine:

tel: 50 15 141
e-mail: sydamegakool[ät]gmail.com

 

Koolituse väljatöötamist rahastas Kodanikuühenduste Sihtkapital (KÜSK)
Teised koolitused, loengud: