Selts noolKoolitused, loengud noolKuidas hindamine inimest kujundab?

Trükitav versioon

Kuidas hindamine inimest kujundab?


Huvi korral toimub taas 2013/2014 õppeaastal.

Koht: Tartu Waldorfgümnaasium (Tartu, Ploomi 1) või vastavalt grupi vajadustele
Koolituse maht: 16 ak/h (kahel päeval)
Sihtgrupp: põhikooli õpetajad, koolijuhid, huvilised

Tutvustus:

Koolitusel tutvutakse erinevate hariduskäsitluste ja erinevate hindamise võimalustega. Koos töötatakse läbi riikliku õppekava õppimise, hindamise ja üldpädevuste osad.

Sisu:

  • erinevad käsitlused hariduses
  • waldorfkooli kogemus
  • hindamise mõju inimesele
  • õppimise muutmine tähendusrikkamaks
  • uue RÕK-i üldpädevuste ja alusväärtuste arendamine praktilises koolitegevuses
  • kujundava hindamise mõju õpilase vastutuse tõstmisel oma õppimise eest ja igapäevaseõpimotivatsiooni säilitamisel
  • erinevad hindamise viisid, võimalused ja probleemid
  • praktilised harjutused


Koolitajad: Kadi Jürimäe ja Meelis Sügis

Kadi Jürimäe töötab Tartu Waldorfgümnaasiumis klassiõpetajana alates 1995. aastast. Ta on läbi viinud erinevaid pedagoogika-alaseid kursusi Tartu Waldorfpedagoogika Seminaris, Tallinna Ülikooli Haapsalu kolled¸is, Tartu Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudis ning Avatud Meele Instituudis.

Meelis Sügis töötab Tartu Waldorfgümnaasiumis õpetajana (klassiõpetaja, ajalugu, loodusained) alates 1991. aastast. Ta on koolitanud õpetajaid ja lapsevanemaid Tartu Waldorfpedagoogilises Seminaris, rahvusvahelistel waldorfpedagoogilistel koolitustel ja mitmetes Eesti koolides. Ta on osalenud waldorfõppekava koostamisel ning omab kaalukat rolli waldorfkoolide arengus Eestis.


Lisainfo ja tellimine:

tel: 50 15 141
e-mail: sydamegakool[ät]gmail.com

 

Projekti rahastab Kodanikuühenduste Sihtkapital (KÜSK)
Teised koolitused, loengud: