Selts noolKoolitused, loengud noolAastaring- ja pühad

Trükitav versioon

Aastaring ja –pühad


Tellimisel: sydamegakool[ät]gmail.com


Koht: Tartu Waldorfgümnaasiumi saalis (Tartu, Ploomi 1) või vastavalt grupi vajadustele
Koolituse maht: 8 ak/h
Sihtgrupp: kooli- ja lasteaia õpetajad, lapsevanemad; inimesed, kellel tuleb korraldada ja kujundada aastapühade tähistamist; sügavamate vaimsete tagapõhjade otsijad

Tutvustus:
Koolituse eesmärk on mõtestada lahti iga aastaaja ja -püha olemus, toetada nende teadvustatud läbielamist. Soov on ärgitada märkama ja vaatlema meie harjumuspärases ümbruses tavapärasest enamat.


Sisu:

  • aastaringis peituvad seaduspärad ja vaimsed tagamaad
  • nelja püha vastavus neljale aastaajale
  • tõsiasjad looduse nähtustest, inimkonna kultuuripärandist (sh Eesti rahvapärimus), kristlikust kultuuriringist
  • loodus- ja kunstivaatlus, sümboolika, suulised pärimused (muinasjutud, legendid, rahvaluule, ilukirjandus)
  • tähendus tänapäeval

 

Koolitaja: Heidi Reimann

Heidi Reimann on Tartu Waldorfgümnaasiumi religiooniõpetaja alates 1990. aastast. Ta on koolitanud õpetajaid ja lapsevanemaid Tartu Waldorfpedagoogika Seminaris ja Tartu Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudis.


Lisainfo ja tellimine:

tel: 50 15 141
e-mail: sydamegakool[ät]gmail.com

 

Koolituse väljatöötamist rahastas Kodanikuühenduste Sihtkapital (KÜSK)
Teised koolitused, loengud: