Selts noolProjektid noolHuvikooli projekt

Trükitav versioon

Üldeesmärk: Käivitada vabaühenduse uue tegevusena huvikool.

Alaeesmärgid:

-Korraldada väljasõiduna vähemalt 15 osalejale arengukoosolek huvikooli käivitamiseks

-Kaardistada huvikooli võimalike ringide sisu ja pakkuda välja huviringide juhendajaid

-Koostada vähemalt 10 huvikooli ringi ainekava

-Koostada huvikooli põhikiri

-Koostada huvikooli koolitusloa taotlus

-Tutvustada huvikooli laiemale avalikkusele ja saata sel eesmärgil vähemalt 1 pressiteade

-Tutvustada avatavaid huviringe võimalikele osalejatele

-Käivitada 3 esimest huviringi

-Analüüsida huvikooli sisulise arendamise, rahastamise ja juriidiliste nüansside teemasid.

-Teha kokkuvõte projekti tulemustest ehk huvikooli käivitamise protsessist, kirjeldada edasist tegevusstrateegiat

-Korraldada väljasõiduna vähemalt 15 osalejale projekti kokkuvõttev seminar

-Osta investeeringutena vahendeid huvikooli ja Seltsi tegevuse toetuseks