Lastehoid noolTasud

Trükitav versioon

Lastehoiu kohatasu tasub lapsevanem õppeaasta eest. Õppeaasta kestab 1. septembrist 31. augustini.

Lastehoiu kohatasu suurus on sama, mis Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel lapsevanema poolt kaetava osa suurus ning tõuseb samadel alustel. Lastehoius käiva lapse kohatasu on 2021. aastal 81 eurot kuus. Kohatasu muutumisest teavitatakse lapsevanemaid Tartu linna haridusameti määruse alusel.

Kui lapsel ja lapsevanemal puudub Tartu linna sissekirjutus, siis tuleb tasuda lisaks kohatasule ka lapsehoiutoetus, kui seda ei maksa elukohajärgne kohalik omavalitsus. 

Kui samas lastehoius käib kaks või enam sama pere last, siis esimese lapse eest tasub lapsevanem 100% kohatasust, teise lapse eest 50% kohatasust, kolmanda lapse eest kohatasu tasuma ei pea.

Lapsevanem on kohustatud tasuma igakuist kohatasu, olenemata lapse lastehoius viibimisest või puudumisest. Kohatasu suurus ei sõltu lastehoiu lahtioleku päevade arvust kuus.

Kohatasule lisandub toiduraha 3 eurot iga lastehoiu tööpäeva eest. Kui vanem on teatanud lapse puudumisest telefoni teel või suusõnaliselt rühma kasvatajale kuni kella 9ni, vabastatakse laps alates teatamisele järgnevast päevast toiduraha maksmisest.

Lapsel on võimalik 3 korda päevas süüa (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode). Eeldatakse, et laps osaleb kõigil kolmel toidukorral. Toidukordade hinnad: hommikusöök 1 euro, lõunasöök 1 euro ja õhtuoode 1 euro.

Kui tekib vajadus toiduraha suurust muuta, teatatakse sellest lapsevanemale ette vähemalt 30 kalendripäeva.

Lapsehoiuteenuse tasu maksab vanem jooksva kuu eest ja toidukulu järgmisel kuul eelneva kuu tegelike toidukordade alusel. Lapsehoiu teenuse eest tasumine toimub igakuise arve alusel, mis saadetakse Lapsevanema meiliaadressile. Lapsevanem kohustub arve tasuma arvel märgitud tähtajaks. Maksed loetakse tehtuks, kui need on laekunud lastehoiu pidaja pangakontole.