Selts noolKoolihoius

Trükitav versioon

ÜHINE KOOLIHOIUSEGA!

 

Koolihoius on raha intressivaba hoiustamine õpilase õpingute perioodiks kooli pidaja* pangakontole.


Koolihoiuse eesmärgid:

  • muuta koolimaja õpilastele ja õpetajatele sobivaks
  • kaasata lastevanemad  kooli majandustegevusse
  • vähendada pankadelt raha laenamise vajadust
  • suurendada usaldust teiste krediidiasutuste silmis (fondid, pangad)


Hoiustaja:

  • valib oma äranägemisel hoiustatava summa
  • valib ühekordse või perioodilise sissemakse
  • sõlmib koolihoiuse lepingu


Kooli pidaja:

  • kasutab koolihoiusel olevat raha koolihoone ja kinnistu arendamiseks
  • tagastab hoiuse õpilase õpingute lõppemisel

Koolihoiuse intressiks on õpilasi ja kogu kooliperet innustav turvaline keskkond.

Tutvu ka koolihoiuse lepingu tingimustega.

Blanketid: Tavaline koolihoius. Perioodilise sissemaksega koolihoius.

Koolihoiust saab sõlmida ka kooli büroos (Kreutzwaldi 64, telefon  5343 4441).

Koolihoiusega säästad raha ja hoiad kooli!

 

* Tartu Waldorfgümnaasiumi  pidaja on MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts