Lasteaed noolKodukord

Trükitav versioon

KODUKORD

 1. Lasteaed avatakse kell 7.45. Hommikusöögi sööjad tulevad hiljemalt 8.30 ja mitte sööjad 9.00. Lastele tullakse järele hiljemalt 17.45. Lasteaed suletakse kell 18.00.

 2. Lapse puudumisest haiguse tõttu (või mõni muu oluline põhjus) palume vanemal teavitada lasteaeda hiljemalt sama päeva hommikul kella 8.30-ks. rühma telefonile. Toiduraha arvestatakse maha teatamisele järgnevast päevast. Puudumisest või lapse tagasitulekust lasteaeda teatab vanem rühma telefonile kella 15.00-ks.

 1. Haige lapse koht on kodus.

 2. Kodumänguasjad on kodus, lasteaiamänguasjad on lastehoius.

 3. Õueriided vaadata üle igapäevaselt, vajadusel viia koju pessu. 

 4. Kummipüksid, -keep, -kindad ja kummikud on lasteaias sügisest kevadeni.

 5. Laps lahkub lasteaias vanemaga. Või vanem teatab eelnevalt, kes lapsele järele tuleb.

 6. Kui lapsele pole kella 18.00-ks järele tuldud, helistab rühma töötaja vanemale. Kui lapsevanemaga ühendust ei saa, sulgeb töötaja lasteaia ja viib lapse enda poole koju. Vanem saab teavet lapse asukoha kohta rühma telefonilt.

 7. Lasteaias on igapäevane õuesviibimine. Talvel käivad lapsed õues õhutemperatuuril kuni -15 C.

 8. Lasteaia siseruumides on kõigil telefonid peidus.

 9. Palume tasuda arved õigeaegselt. Arvete mittetasumisel kahe kuu jooksul võtab lasteaed endale õiguse leping katkestada.