Tartu WaldorfgümnaasiumTunniplaan 2022/2023 Untis 2020
Tartu5.3.2023 11:38


Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loodu
102
*8B Põhi
8B Julia Vene
8B Kadri S Mat
8B Epp Eesti
8B Heidi Rel
8B Kadri S Kjuh
*8B Põhi
*8B Mirko Inglise
8B Kadri S Mat
8B Epp Eesti
*8B Põhi
8B Kadri S Mat
*8B Põhi
*8B Mirko Inglise
8B Julia Vene
8B Heidi Rel
*8B Põhi
*8B Mirko Inglise
8B Kadri S Mat
105
*8A Põhi
*8A Mirko Inglise
8A Epp Eesti
8A Tiiu Mat
8A Rauno Kjuh
*8A Põhi
8A Heidi Rel
8A Julia Vene
8A Tiiu Mat
*8A Põhi
8A Tiiu Mat
8A,8B Epp Eesti
*8A Põhi
8A Julia Vene
*8A Mirko Inglise
*8A Põhi
8A Heidi Rel
*8A Mirko Inglise
8A Epp Eesti
118
8A,8B Külli A Muuusika
7A Külli A Muuusika
11 Külli A Muuusika
1) 10 Külli V Kõne
8B Külli A Muuusika
9A,9B Külli A Muuusika
7B Sigrid Muuusika
1) 10 Külli V Kõne
2B Karina Liik
10 Külli A Muuusika
2) *3A,3B,4A,4B Külli A Mkoor *3A,3B,4A,4B Karin Mkoor
2B Karina Liik
8B Külli A Draama
12 Külli A Muuusika
7A Külli A Muuusika
3) *12,9A,10,11,9B Külli A Segakoor *12,9A,10,11,9B Karin Segakoor
125
*1A Alvi Põhi
1A Alvi Maal
1A Aljona Vene
*1A Alvi Põhi
1A Aljona Vene
*1A Alvi Põhi
1A Kaia Inglise
*1A Alvi Põhi
1A Alvi Käsi
1A Alvi Maal
4) 1A,1B Alvi Eesti
*1A Alvi Põhi
1A Alvi Käsi
1A Rena Rel
1A Kaia Inglise
129
*1B Liisa Põhi
1B Rena Rel
1B Marika Käsi
*1B Liisa Põhi
1B Liisa Maal
1B Kaia Inglise
*1B Liisa Põhi
1B Marika Käsi
1B Aljona Vene
*1B Liisa Põhi
1B Kaia Inglise
1B Karin Muuusika
*1B Liisa Põhi
1B Karin Muuusika
1B Aljona Vene
1B Liisa Maal
133
*2A Liina J Põhi
2A Liina J Maal
2A Rena Rel
2A Kaia Inglise
*2A Liina J Põhi
2A Karin Muuusika
2A Liina J Maal
2A Liina J Käsitöö
2A Liina J ÕA
*2A Liina J Põhi
2A Karin Muuusika
2A Kaia Inglise
2A Rena Rel
*2A Liina J Põhi
2A Liina J Eesti
2A Liina J Käsitöö
2A Aljona Vene
*2A Liina J Põhi
2A Aljona Vene
135
*2B Karina Põhi
2B Karin Muuusika
2B Kaia Inglise
2B Karina Maal
2B Rena Rel
*2B Karina Põhi
*2B Vaike Vene
2B Karin Muuusika
*2B Karina Põhi
2B Rena Rel
*2B Vaike Vene
2B Karina ÕA
*2B Karina Põhi
2B Karina Eesti
*2B Karina Põhi
2B Karina Maal
2B Kaia Inglise
231
*3B Kärolin Põhi
3B Kärolin Mat
3B Rena Rel
3B Kärolin Käsi
*3B Kärolin Põhi
*3B Kaia Inglise
3B Kärolin Mat
3B Kärolin Käsi
*3B Kärolin Põhi
3B Vaike Vene
3B Kärolin Maal
3B Kärolin Järelaitamistund
*3B Kärolin Põhi
*3B Kaia Inglise
3B Kärolin Eesti
*3B Kärolin Põhi
3B Vaike Vene
3B Rena Rel
3B Kärolin Järelaitamistund
219
*7A Ivo Põhi
7A Ivo Eesti
5) 7A Tiiu Mat
6) *7A Aljona Vene
7A Liina J Eesti
*7A Ivo Põhi
6) *7A Aljona Vene
5) 7A Tiiu Mat
7A Ivo Järelvastamine
*7A Ivo Põhi
7A Ivo Maal
7) 7A Heidi Rel
*7A Ivo Põhi
7A Tiiu Matemaatika
*7A Ivo Põhi
7A Ivo Eesti
8) 7A Tiiu Mat
202
*9A Põhitund
*9A Põhitund
*9A Kadri K Inglise
9A Eve Eesti
*9A Põhitund
*9A Põhitund
9A Julia Vene
9A Heidi Rel
*9A Põhitund
*9A Põhitund
9A Eve Eesti
*9A Kadri K Inglise
9A Meelis Ühis
9A Meelis Kjuh
*9A Põhitund
*9A Põhitund
*9A Kadri K Inglise
9A Meelis Ühis
*9A Põhitund
*9A Põhitund
9A Julia Vene
9A Heidi Rel
214
*10 Põhitund
*10 Põhitund
*10 Põhitund
*10 Põhitund
9) 10 Kristi Joonestamine
*10 Põhitund
*10 Põhitund
10 Jane Kunstiajalugu
*10 Põhitund
*10 Põhitund
10 Eve Eesti
10 Eve Kjuh
*10 Põhitund
*10 Põhitund
10) 10 Eve Eesti
212
*11 Põhitund
*11 Põhitund
11 Mirko Inglise
*11 Põhitund
*11 Põhitund
11 Epp Eesti
11 Marlen Kjuh
*11 Põhitund
*11 Põhitund
11 Ann Tuuliki Perekonnaõpetus
*11 Põhitund
*11 Põhitund
11) 11 Epp Eesti
*11 Põhitund
*11 Põhitund
215
*12 Põhitund
*12 Põhitund
12 Mirko Inglise
*12 Põhitund
*12 Põhitund
*12 Põhitund
*12 Põhitund
12 Epp Eesti
*12 Põhitund
*12 Põhitund
12 Jane Arhitektuuriajalugu
*12 Põhitund
*12 Põhitund
12 Epp Kjuh
222
*7B Anne R Põhi
7B Rauno Inglise
7B Anne R Mat
7B Anne R Eesti
*7B Anne R Põhi
7B Heidi Rel
*7B Rauno Inglise
*7B Anne R Põhi
*7B Rauno Inglise
7B Anne R Mat
*7B Anne R Põhi
7B Anne R Eesti
7B Anne R Mat
12) 7B Aljona Vene
7B Heidi Rel
*7B Anne R Põhi
7B Anne R Mat
13) 7B Aljona Vene
7B Anne R Maal
227
*5A Jaana K Põhi
5A Jaana K Eesti
5A Julia Vene
5A Jaana K ÕA
*5A Jaana K Põhi
5A Ivo Rel
5A Jaana K Mat
5A Jaana K Maal
*5A Kaia Inglise
*5A Jaana K Põhi
*5A Kaia Inglise
*5A Jaana K Põhi
5A Jaana K Maal
5A Ivo Rel
5A Julia Vene
*5A Jaana K Põhi
5A Jaana K Mat
*5A Kaia Inglise
225
*5B Liina M Põhi
*5B Kadri K Inglise
5B Liina M Järelaitamistund
*5B Liina M Põhi
5B Julia Vene
*5B Liina M Mat
5B Liina M Eesti
5B Ivo Rel
*5B Liina M Põhi
*5B Liina M Mat
*5B Kadri K Inglise
5B Liina M Maal
*5B Liina M Põhi
*5B Kadri K Inglise
5B Ivo Rel
*5B Liina M Põhi
5B Julia Vene
5B Liina M Maal
121
137
*3A Triin Põhi
*3A Kaia Inglise
3A Triin Maal
*3A Triin Põhi
*3A Vaike Vene
3A Triin Mat
3A Triin ÕA
*3A Triin Põhi
3A Rena Rel
3A Jaana K Käsi
*3A Kaia Inglise
*3A Triin Põhi
3A Triin Eesti
3A Triin Maal
3A Jaana K Käsi
*3A Triin Põhi
3A Rena Rel
*3A Vaike Vene
3A Karin Muuusika
14) 3A Triin Järelaitamistund
220
*6B Katrin Põhi
15) 6B Aljona Vene
6B Katrin Maal
6A Kristi Matemaatika
*6B Katrin Põhi
16) 6B Katrin Mat
6B Heidi Rel
*6B Katrin Põhi
15) 6B Aljona Vene
6B Katrin Mat
6B Katrin Eesti
6B Katrin Järelaitamistund
*6B Katrin Põhi
6B Katrin Eesti
15) 6B Aljona Vene
6B Heidi Rel
6B Katrin Maal
*6B Katrin Põhi
15) 6B Aljona Vene
226
*4A Kadi J Põhi
4A Kadi J Mat
4A Kadi J Maal
*4A Kaia Inglise
4A Jaana K Käsi
*4A Kadi J Põhi
4A Heidi Rel
4A Kadi J Maal
*4A Kaia Inglise
*4A Kadi J Põhi
4A Vaike Vene
*4A Kadi J Põhi
4A Kadi J Eesti
4A Jaana K Käsi
*4A Kaia Inglise
*4A Kadi J Põhi
4A Heidi Rel
4A Vaike Vene
4A Kadi J Järelaitamistund
221
*6A Kristi Põhi
6A Kristi Mat
6A Kristi Maal
6A Heidi Rel
*6A Kristi Põhi
17) 6A Kristi Eesti
6A Kristi Maal
6A Kaia Inglise
6A Heidi Rel
6A Kristi Järelaitamistund
*6A Kristi Põhi
6A Kristi Mat
6A Kristi Eesti
*6A Aljona Vene
*6A Kristi Põhi
*6A Aljona Vene
6A Kaia Inglise
*6A Kristi Põhi
6A Kaia Inglise
233
*4B Jane Põhi
4B Jane Eesti
18) 4B Heidi Rel
4B Kaia Inglise
*4B Jane Põhi
19) 4B Jane Mat
20) 4B Aljona Vene
21) 4B Julia Vene
4B Jane Järelaitamistund
*4B Jane Põhi
4B Jane Maal
22) 4B Julia Vene 4B Jane Vene
20) 4B Aljona Vene
4B Kaia Inglise
*4B Jane Põhi
4B Heidi Rel
23) 4B Kaia Inglise
*4B Jane Põhi
24) 4B Kaia Inglise
25) 4B Jane Maal
4B Jane Järelaitamistund
235
5B Marika Käsi
26) 6B Marika Käsi
2B Marika Käsi
20) 4B Marika Käsi
21) 4B Marika Käsi
26) 6B Marika Käsi
22) 4B Marika Käsi
20) 4B Marika Käsi
2B Marika Käsi
5B Marika Käsi
27) 6A Marika Käsi
26) 6B Marika Käsi
27) 6A Marika Käsi
236
5A Jaana K Käsi
7B Sigrid Käsi
28) 9A,9B Sigrid Käsi
29) 7A Sigrid Käsi
30) 8A,8B Sigrid Käsi
29) 7A Sigrid Käsi
30) 8A,8B Sigrid Käsi
5A Jaana K Käsi
30) 8A,8B Sigrid Käsi
237
3A Karina Liik
1A Alvi Liik
31) *3A Kadri K Eurütmia *3A Stella Eurütmia
32) *5A Kadri K Eurütmia *5A Stella Eurütmia
33) *5B Kadri K Eurütmia *5B Stella Eurütmia
3A Karina Liik
34) *4A Kadri K Eurütmia *4A Stella Eurütmia
35) *3B Kadri K Eurütmia *3B Stella Eurütmia
36) 4B Kadri K Eurütmia 4B Stella Eurütmia
238
37) 4B Karin Muuusika
3A Karin Muuusika
5B Karin Muuusika
4A Kadi J Muuusika
6B Sigrid Muuusika
3B Karin Muuusika
4A Kadi J Muuusika
6A Karin Muuusika
3B Karin Muuusika
4B Karin Muuusika
5A,5B Karin Muuusika
7B Sigrid Muuusika
5A Karin Muuusika
6B Sigrid Muuusika
6A Karin Muuusika
ARV
224
15) 6B Kadri K Inglise
16) 6B Kadri K Inglise
21) 4B Roosi Inglise
15) 6B Kadri K Inglise
6A Kristi Eesti
6A Kristi Eesti
15) 6B Kadri K Inglise
12) 7B Anne R Matemaatika
23) 4B Roosi Inglise
24) 4B Jane Inglise
13) 7B Anne R Eesti
15) 6B Kadri K Inglise
201
5) 7A Ivo Mat
9) 10 Mirko Inglise
5) 7A Ivo Mat
11) 11 Mirko Inglise
10) 10 Mirko Inglise
126
38) 4A Liina J Eesti
4A Liina J Eesti
P1
26) 6B Rasmus Puit
29) 7A Rasmus Puit
26) 6B Rasmus Puit
30) 8A,8B Rasmus Puit
5A Rasmus Puit
7B Rasmus Puit
29) 7A Rasmus Puit
30) 8A,8B Rasmus Puit
26) 6B Rasmus Puit
5B Rasmus Puit
30) 8A,8B Rasmus Puit
P2/V
28) 9A,9B Kaie Vask
27) 6A Kristi Puit
27) 6A Kristi Puit
S
28) 9A,9B Jaana P Savitöö
39) 10 Jaana P Savitöö
6A Martin Liik
5A,5B Liina M Liik
6B Martin Liik
*7B Martin Liik
5A,5B Liina M Liik
6B Martin Liik
6A Martin Liik
*7A Martin Liik
6A Martin Liik
6B Martin Liik
Saal
2A Liina J Liik
3B Roosi Liik
4B Roosi Liik
4A Roosi Liik
1B Liisa Liik
4A Martin Liik
4B Martin Liik
2A Liina J Liik
1A Alvi Liik
EMÜ
*10 Martin Liik
*12 Martin Liik
*8B,8A Martin Liik
*9A,9B Martin Liik
*11 Martin Liik
U
2A Liina J Ujumine
2B Karina Ujumine
KH
1B Liisa Liik
4) 1A,1B Liisa Liik
KA
2) *3A,3B,4A,4B Külli A Mkoor *3A,3B,4A,4B Karin Mkoor
40) *7B,7A,6B,6A,5B,5A,8A Külli A Lastekoor *7B,7A,6B,6A,5B,5A,8A Karin Lastekoor
3) *12,9A,10,11,9B Külli A Segakoor *12,9A,10,11,9B Karin Segakoor
M2
41) 11 Marika Maalimine
42) 11 Marika Maalimine
41) 11 Marika Maalimine
42) 11 Marika Maalimine
M1
4B Roosi Põhi
9B Jaana P Kunst
43) 12 Jaana P Kunst
4B Roosi Põhi
19) 4B Roosi Mat
1A Karin Muuusika
9A Jaana P Kunst
30) 8A,8B Jaana P Kunst
4B Roosi Põhi
1A Karin Muuusika
44) 10 Jaana P Joonistamine
4B Roosi Põhi
30) 8A,8B Jaana P Kunst
30) 8A,8B Jaana P Kunst
103
7B Rauno Inglise
6) *7A Rauno Inglise
8A,8B Roosi Matemaatika
6) *7A Rauno Inglise
7) 7A Rauno Inglise
7B Rauno Inglise
8A,8B Roosi Matemaatika
45) 8A,8B Roosi Matemaatika
8) 7A Ivo Mat
205
*9B Põhitund
*9B Põhitund
*9B Kadri K Inglise
*9B Põhitund
*9B Põhitund
9B Julia Vene
9B Eve Eesti
9B Meelis Ühis
*9B Põhitund
*9B Põhitund
*9B Kadri K Inglise
9B Eve Eesti
9B Heidi Rel
9B Kadri K Kjuh
*9B Põhitund
*9B Põhitund
9B Meelis Ühis
*9B Kadri K Inglise
*9B Põhitund
*9B Põhitund
9B Heidi Rel
9B Julia Vene
127
4B Ann Tuuliki Põhi
Nr. Õp,Aine,Ruum Kl Aeg Koolinädal Õpil Tekst Kobar Rea tekst 2 Õpperühm Nr. Õp,Aine,Ruum Kl Aeg Koolinädal Õpil Tekst Kobar Rea tekst 2 Õpperühm
1) Külli V, Kõne, 118 10   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230221133627_1241 24) Kaia, Inglise keel, 233 4B   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230112120825_1223
        40-45,48-57             Jane, Inglise keel, 224 4B   40-45,48-57         SG20230112120825_1223_1
2) Külli A, Mkoor, KA, 118 3A, 3B, 4A, 4B   1-12,14-21,24-30,32-38,           25) Jane, Maal (1.-6)), 233 4B   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230112122059_1227
  Karin, Mkoor, 118, KA 3A, 3B, 4A, 4B   40-45,48-57                   40-45,48-57          
3) Külli A, Segakoor, 118, KA 12, 9A, 10, 11, 9B   1-12,14-21,24-30,32-38,           26) Marika, Käsi 1 Marika, 235 6B   1-12,14-21,24-30,32-38,          
  Karin, Segakoor, 118, KA 12, 9A, 10, 11, 9B   40-45,48-57             Rasmus, Puit (Rasmus), P1 6B   40-45,48-57          
4) Liisa, Liik 1.-3., KH 1A, 1B   1-12,14-21,24-30,32-38,           27) Kristi, Puit (Kristi), P2/V 6A   1-12,14-21,24-30,32-38,          
  Alvi, Eesti keele õpiabi, 125 1A, 1B   40-45,48-57             Marika, Käsi 1 Marika, 235 6A   40-45,48-57          
5) Tiiu, Mat, 219 7A   1-12,14-21,24-30,32-38,           28) Sigrid, Käsi 2 Sigrid, 236 9A, 9B   1-12,14-21,24-30,32-38,          
  Ivo, Mat, 201 7A   40-45,48-57             Kaie, Vask, P2/V 9A, 9B   40-45,48-57          
6) Rauno, Inglise keel, 103 7A   1-12,14-21,24-30,32-38,             Jaana P, Savitöö, S 9A, 9B              
  Aljona, Vene, 219 7A   40-45,48-57           29) Sigrid, Käsi 2 Sigrid, 236 7A   1-12,14-21,24-30,32-38,          
7) Rauno, Inglise keel, 103 7A   1-12,14-21,24-30,32-38,             Rasmus, Puit (Rasmus), P1 7A   40-45,48-57          
  Heidi, Rel, 219 7A   40-45,48-57           30) Sigrid, Käsi 2 Sigrid, 236 8A, 8B   1-12,14-21,24-30,32-38,          
8) Tiiu, Mat, 219 7A   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230112124958_1229   Rasmus, Puit (Rasmus), P1 8A, 8B   40-45,48-57          
  Ivo, Mat, 103 7A   40-45,48-57         SG20230112124958_1229_1   Jaana P, Kunst, M1 8A, 8B              
9) Kristi, Joonestamine, 214 10   1-12,14-21,24-30,32-38,           31) Kadri K, Eurütmia, 237 3A   1-12,14-21,24-30,32-38,          
  Mirko, Inglise keel, 201 10   40-45,48-57             Stella, Eurütmia, 237 3A   40-45,48-57          
10) Eve, Eesti keel, 214 10   1-12,14-21,24-30,32-38,           32) Kadri K, Eurütmia, 237 5A   1-12,14-21,24-30,32-38,          
  Mirko, Inglise keel, 201 10   40-45,48-57             Stella, Eurütmia, 237 5A   40-45,48-57          
11) Epp, Eesti keel, 212 11   1-12,14-21,24-30,32-38,           33) Kadri K, Eurütmia, 237 5B   1-12,14-21,24-30,32-38,          
  Mirko, Inglise keel, 201 11   40-45,48-57             Stella, Eurütmia, 237 5B   40-45,48-57          
12) Aljona, Vene, 222 7B   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20220725124211_1157 34) Kadri K, Eurütmia, 237 4A   1-12,14-21,24-30,32-38,          
  Anne R, Matemaatika õpiabi, 224 7B   40-45,48-57         SG20220725124211_1157_1   Stella, Eurütmia, 237 4A   40-45,48-57          
13) Aljona, Vene, 222 7B   1-12,14-21,24-30,32-38,           35) Kadri K, Eurütmia, 237 3B   1-12,14-21,24-30,32-38,          
  Anne R, Eesti keele õpiabi, 224 7B   40-45,48-57             Stella, Eurütmia, 237 3B   40-45,48-57          
14) Triin, Järelaitamistund, 137 3A   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230109122519_1219 36) Kadri K, Eurütmia, 237 4B   1-12,14-21,24-30,32-38,          
        40-45,48-57             Stella, Eurütmia, 237 4B   40-45,48-57          
15) Aljona, Vene, 220 6B   1-12,14-21,24-30,32-38,             Jane 4B             SG20230102131204_93
  Kadri K, Inglise keel, 224 6B   40-45,48-57           37) Karin, Muuusika (1.-6.), 238 4B   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230112121241_1225
16) Katrin, Mat, 220 6B   1-12,14-21,24-30,32-38,                   40-45,48-57          
  Kadri K, Inglise keel, 224 6B   40-45,48-57           38) Liina J, Eesti keele õpiabi, 126 4A   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230108101444_1218
17) Kristi, Eesti keel, 221 6A   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20220725143858_1159         40-45,48-57          
        40-45,48-57           39) Jaana P, Savitöö, S 10   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230206160115_1240
18) Heidi, Rel, 233 4B   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230112120718_1221         40-45,48-57          
        40-45,48-57           40) Külli A, Lastekoor, , KA 7B, 7A, 6B, 6A, 5B, 5A, 8A, 8B   1-12,14-21,24-30,32-38,          
19) Jane, Mat, 233 4B   1-12,14-21,24-30,32-38,             Karin, Lastekoor, , KA 7B, 7A, 6B, 6A, 5B, 5A, 8A, 8B   40-45,48-57          
  Roosi, Mat, M1 4B   40-45,48-57           41) Marika, Maalimine Rühm I, M2 11   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20221024145504_1197
20) Marika, Käsi 1 Marika, 235 4B   1-12,14-21,24-30,32-38,                   40-45,48-57          
  Aljona, Vene, 233 4B   40-45,48-57           42) Marika, Maalimine Rühm II, M2 11   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230206133856_1238
21) Marika, Käsi 1 Marika, 235 4B   1-12,14-21,24-30,32-38,                   40-45,48-57          
  Julia, Vene, 233 4B   40-45,48-57           43) Jaana P, Kunst, M1 12   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20220718145318_1151
  Roosi, Inglise keele õpiabi, 224 4B                       40-45,48-57          
22) Marika, Käsi 1 Marika, 235 4B   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230201135943_1235 44) Jaana P, Joonistamine, M1 10   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230206160050_1239
  Julia, Vene, 233 4B   40-45,48-57         SG20230201135943_1235_1         40-45,48-57          
  Jane, Vene, 233 4B             SG20230201135943_1235_2 45) Roosi, Matemaatika õpiabi, 103 8A, 8B   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230201140242_1237
23) Kaia, Inglise keel, 233 4B   1-12,14-21,24-30,32-38,         SG20230112120825_1223         40-45,48-57          
  Roosi, Inglise keel, 224 4B   40-45,48-57         SG20230112120825_1223_1                    
Untis 2020         Kanna indeks üle         Untis Tunniplaani tarkvara
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e