Kool noolÕppemaks

Trükitav versioon

Õppemaks 

TWG õppemaks 2021/2022. õppeaastal on 1080 eurot aastas. Õppemaksu tasutakse ettemaksuna igakuiselt septembrist 2021 - augustini 2022 seltsi esitatud arve alusel. Õppemaksu osamakse ühes kuus on 90,00 eurot. Kokku tasutakse 12 osamakset. 

Vastavalt tulumaksuseadusele makstakse lapsevanemale õppemaksuks tasutud summalt tulumaks tagasi (v a juhul, kui õppemaksu on tasunud ettevõte).

Haridus- ja Teadusministeeriumi  Infomaterjal eraüldhariduskoolide lapsevanematele

 

Õppemaksusoodustuse taotlemine

13.08.2018 kinnitatud TWG õppemaksu soodustuse taotlemise kord ja avalduse blanketid - vt Dokumendid

Oluline muudatus uuest õppeaastast on, et õppemaksusoodustuse taotlus tuleb esitada 1. septembriks.  Muudatus on vajalik, et soodustus kajastuks juba septembrikuu õppemaksu arvetel. Seoses sellega nihkub septembri õppemaksuarvete väljastamine kuu algusest kuu keskele.